نوشته‌ها

پاملا کولبرن هرلاند در کتاب «کتابخانه، مرکزی برای یادگیری؛ هفت گام آسان برای تحول در کتابخانه شما» تجربه عملی خود از تحول در کتابخانه ای آموزشگاهی را با سایر کتابداران به اشتراک می گذارد. فصل هفتم و به عبارتی گام هفتمی که هرلاند در مورد آن صحبت می کند، تبلیغات است و حاوی نکاتی است که نه برای کتابخانه آموزشگاهی که برای هر کتابخانه دیگری اهمیت دارد.

ادامه مطلب

چند وقت مستند جالبی را در مورد شرکت مک دونالد می دیدم که عنوانش در ذهنم نیست، اما نکته مهم این مستند از نظر من استراتژی جذب مشتری مک دونالد بود. مدیران مک دونالد، وقتی هنوز به یک غول بزرگ مواد غذایی تبدیل نشده بودند تصمیم گرفتند که تبلیغاتی را در تلویزیون برای ساندویچ های مک دونالد انجام دادند.

ادامه مطلب

پارسال در همایشی با تدریس دکتر معظمی شرکت کرده بودم. ایشان می گفتند فرض کنید در محل کار نشستید و شخصی در حالی که معرفی نامه ای از رییس جمهور یا وزیر در دست دارد به شما مراجعه می کند. در چنین شرایطی بسیاری از ما سعی می کنیم با خوشرویی برخورد کرده و کار آن شخص را به بهترین نحو انجام دهیم.

ادامه مطلب