تلوزیون بی بی سی فارسی مجموعه برنامه های گفتگو محور با موضوعات مختلف اجتماعی، علمی و فرهنگی به نام پرگار دارد که هر از گاهی که فرصت کنم و موضوع آن برایم جذاب باشد، فایل های صوتی آن را گوش می کنم. موضوع یکی از این برنامه ها اینترنت و انسان معاصر بود که امروز و بعد از مدتها فرصت کردم آن را بشنوم.

ادامه مطلب

اخیرا فایل صوتی از دکتر محمود مقدسی با عنوان «درباره کتاب خواندن» شنیدم که حاوی نکاتی در مورد چگونه خواندن است.

ادامه مطلب