پارسال در همایشی با تدریس دکتر معظمی شرکت کرده بودم. ایشان می گفتند فرض کنید در محل کار نشستید و شخصی در حالی که معرفی نامه ای از رییس جمهور یا وزیر در دست دارد به شما مراجعه می کند. در چنین شرایطی بسیاری از ما سعی می کنیم با خوشرویی برخورد کرده و کار آن شخص را به بهترین نحو انجام دهیم.

ادامه مطلب

در دوران دانشجویی هر زمان که بحث از استقبال کم مردم از کتابخانه ها می شد یکی از مواردی که همه روی آن تاکید می کردند این بود که کتابداران کتابخانه ها یا متخصص کتابداری نیستند یا اگر هستند خدمات خوبی ارائه نمی دهند! خلاصه آنکه تصور همه ما بر این بود که اگر به جای آنها ما سرکار بودیم الان کتابخانه ها بهشت می شد.

ادامه مطلب