مجله الکترونیکی سبز، شش ماه نامه ای دیجیتالی است که به صورت دسترسی آزاد اطلاعات سبز بین المللی را در اختیار متخصصان قرار می دهد. این مجله از سال 1994 به صورت رایگان، به زبان انگلیسی و توسط کتابخانه دانشگاه کالیفرنیا، لس‌آنجلس آمریکا منتشر می شود.

ادامه مطلب