از اسفند ماه سال گذشته که همه‌‌گیری کرونا باعث تعطیلی بسیاری از کتابخانه‌ها و ایجاد محدودیت در ارائه خدمات آنها شد، نحوۀ مواجهه با این ویروس و ارائۀ خدمات به کاربران به پرسش اصلی بسیاری از کتابداران و تصمیم‌گیران تبدیل شد. یکی از ابزار‌هایی که در پاسخ به این پرسش می‌تواند به ما کمک کند این است که بدانیم کتابخانه‌ها در سایر کشور‌ها چگونه با این همه‌گیری مواجه شدند.

ادامه مطلب

رمان های فرودگاهی کتاب های ارزان و کاغذی در ژانر های محبوب جنایی، پلیسی، عاشقانه هستند که معمولا ضرب آهنگ تندی دارند و در فروشگاه های بیشتر فرودگاه های دنیا عرضه می شوند. هدف از رمان های فرودگاهی، پر کردن وقت انتظار مسافران در فرودگاه و یا در طول سفر با هواپیماست.

ادامه مطلب