در مورد میزان کار کردن کتابداران در کتابخانه ها دو نظریه وجود دارد! عده زیادی معتقدند که کار کردن در کتابخانه به خصوص کتابخانه های عمومی تقریبا مساوی است با بیکاری! و عده ای معتقدند که کتابدارها نسبت به سایر کارمندان پرکارترند. نظریه بیکاری تا حدی شایع است که معمولا اگر کتابداری در مقطع ارشد یا دکتری باشد بقیه می گویند برو کتابخانه عمومی شاغل شو و پایان نامه ات را بنویس!
این را حتی کاربران هم فهمیده اند. چند وقت پیش یکی از کاربران میگفت میدونی فرق ما با شما چیه؟
گفتم چیه: گفت ما پول میدیم که بیایم اینجا بخونیم و بنویسیم؛ شما همون کار رو می کنید ولی پولم می گیرید!

ادامه مطلب