ریوکا ساس، مدیر کتابخانۀ عمومی ساکرامنتو در سخنرانی در سال 2010 با موضوع «آیندۀ کتابخانه‌های عمومی»، ویژگی هایی برای کتابخانه های عمومی در آینده را شرح می دهد که بازخوانی آن در سال 2024 نکات جالبی را دربردارد.

ادامه مطلب

مستند «جای پای او» به کارگردانی افشین ایمانی و محمدجواد رئیسی، به ترویج کتاب و کتابخوانی و اقدامات فرهنگی یک مدیر مدرسه در روستای کوچک مارشک در اطراف مشهد اختصاص دارد.

ادامه مطلب