نوشته‌ها

شماره 29 نشریه سیاست نامه که در زمستان 1402 منتشر شده است، نتایج نظرسنجی از اساتید و پژوهشگران علوم انسانی و اجتماعی پیرامون مهمترین و اثرگذارترین مقالات این حوزه در 45 سال اخیر را منتشر کرده است.

ادامه مطلب

مجله الکترونیکی سبز، شش ماه نامه ای دیجیتالی است که به صورت دسترسی آزاد اطلاعات سبز بین المللی را در اختیار متخصصان قرار می دهد. این مجله از سال 1994 به صورت رایگان، به زبان انگلیسی و توسط کتابخانه دانشگاه کالیفرنیا، لس‌آنجلس آمریکا منتشر می شود.

ادامه مطلب