نوشته‌ها

در ابتدای امسال درگیر پروژه معرفی کتاب با موضوع سالمندان برای رادیو قم بودم و تقریبا هر هفته یک کتاب را با این موضوع در برنامه ای تخصصی با موضوع سالمندان معرفی می کردم. البته فرایند انتخاب کتاب ها با توجه به شرایط کرونا و سخت بودن دسترسی به کتابخانه ها چندان ساده نبود و دقت به کیفیت کتاب ها و محدودیت های کار در رادیو هم این کار را سخت تر می کرد. با این حال تا جایی که می شد تلاش کردم تا کتاب های خوبی را برای این کار انتخاب کنم.

آنچه در ادامه خواهید خواند معرفی متنی تعدادی از این کتاب هاست. ادامه مطلب

یکی از کار های خوب دانشگاه شهید بهشتی که کمتر دیدم جایی به آن پرداخته شود، برگزاری سلسله نشست های توانمندسازی پژوهشی بود که موضوعات بسیار جذاب و کاربردی داشت. نشست هایی که زمان آن کمتر از یک ساعت است و هر نشست به موضوعی مرتبط با پژوهش می پردازد. نکته مثبت دیگر این نشست ها این است که همه آنها به صورت صوتی و ویدیویی و با کیفیت مطلوبی در کانال تلگرامی رویداد های پژوهشی بهشتی موجود هستند.

ادامه مطلب