نوشته‌ها

دکتر احسان رضایی، نویسنده و خبرنگار کتاب در آخرین اثرش « آداب کتابخواری» که سی یادداشت در باب کتاب و کتابخوانی است، تجربیات خود را از خواندن و پیرامون خواندن به رشته تحریر درآورده است. در صفحه 81 این کتاب، مطلبی با عنوان «دردسرهای روانشناس نبودن: صفحات کتاب و ادبیات رسانه ها چقدر کمک می کنند؟» آورده شده است که نویسنده در آن به ذکر چند نکته مهم در باب مرور نویسی کتاب می پردازد.

ادامه مطلب

چرا باید کتاب بخوانیم؟ ما نورون های عصبی در مغزمان داریم که کار آنها این است که بدون اینکه ما چیزی را تجربه کنیم با تجربه هایی که دیگران کسب می کنند و ما می خوانیم یا میبینیم، این نورون ها تحریک می شوند. روش های مختلفی برای تحریک نورون های آیینه ای است که موثر ترین آن داستان خواندن و داستان شنیدن است. و این باعث می شود تجربه هایی را داشته باشیم که خودمان برایش هزینه ای ندادیم. و این باعث می شود هم خودمان در مواجهه با چنین موقعیت هایی آماده باشیم و هم دیگران را بهتر درک کنیم. و در نهایت این باعث می شود که روابط و دوستی های بهتری داشته باشیم و درک بهتری از همدیگر داشته باشیم. فکر می کنم همین دلایل ارزش داشته باشد که بخاطر آنها کتاب بخوانیم.

ادامه مطلب