نوشته‌ها

برنامه کتاب باز با حضور خانم مصطفی زاده اخیرا چند برنامه ای درباره انتخاب کتاب برای کودکان صحبت کرده اند که نکات بسیار کاربردی برای کتابداران دارد. بخش دوم این مباحث در مورد شخصیت داستان های کودکان بود که برای من بسیار جدید و کاربردی بود.

ادامه مطلب

فصل پنجم کتاب باز شروع شده و من هر شب زمان شام خوردنم را کمی جلوتر آوردم تا بتوانم از وقت بهتر استفاده کنم و همزمان با خوردن شام، کتاب باز را هم ببینم. امشب دکتر مجتبی شکوری میهمان کتاب باز بود و کل برنامه را پیرامون افسردگی صحبت کرد. اینکه افسردگی یک اتفاق رایج در زندگیست که همه آدم های معمولی ممکن است آن را چندین بار در زندگی تجربه کنند و نباید با آن مبارزه کرد. باید آن را بپذیریم و با راهکار هایی سعی کنیم خودمان را ترمیم کنیم. راهکار های تجربی دکتر شکوری مطالعه نجوم، تاریخ، ادبیات، انس بیشتر با طبیعت بود. یک پیشنهاد دیگر هم داشت و آن این بود که سعی کنید شب ها حداقل 10 دقیقه هم که شده پیاده روی کنید. بعد هم کتاب هزار خورشید تابان را معرفی کرد و گفت کتابیست که خواندنش خوب شدن حال آدم کمک می کند.

ادامه مطلب