نوشته‌ها

در این چند سالی که در سازمان‌های مختلف فعالیت کرده‌ام، چیزی که بیش از همه توجهم را به خودش جلب می‌کند، اهتمام زیاد مدیران سازمان‌های دولتی به جزیره‌ای کار کردن و تلف کردن نیرو و هزینه است.

ادامه مطلب