نوشته‌ها

چند روز پیش داشتم جزوه های دوران کارشناسی را مرتب می کردم که چشمم به جزوه درس ویراستاری دکتر طالعی افتاد و لحظاتی غرق در فضای دلنشین کلاس های استاد شدم. اصلا نفهمیدم چطور شد اما وقتی به خودم آمدم یک ساعتی بود که داشتم جزوه را می خواندم و با خواندن هر جمله داستان ها و نکته های همراهش برایم مرور می شد. تصمیم گرفتم 5 نکته مهم جزوه را اینجا هم بنویسم به این امید که به کار کسی بیاید.

ادامه مطلب