نوشته‌ها

بردهوپر، ویراستار کتاب های بزرگسالان در نشریه بوک لیست در کتاب جامع «چگونه مرور کتاب بنویسیم؟» با نگاهی کاربردی ما را با دنیای جدیدی در حرفه کتابداری یعنی مرورنویسی آشنا می کند.

ادامه مطلب