نوشته‌ها

دکتر احسان رضایی، نویسنده و خبرنگار کتاب در آخرین اثرش « آداب کتابخواری» که سی یادداشت در باب کتاب و کتابخوانی است، تجربیات خود را از خواندن و پیرامون خواندن به رشته تحریر درآورده است. در صفحه 81 این کتاب، مطلبی با عنوان «دردسرهای روانشناس نبودن: صفحات کتاب و ادبیات رسانه ها چقدر کمک می کنند؟» آورده شده است که نویسنده در آن به ذکر چند نکته مهم در باب مرور نویسی کتاب می پردازد.

ادامه مطلب

بردهوپر، ویراستار کتاب های بزرگسالان در نشریه بوک لیست در کتاب جامع «چگونه مرور کتاب بنویسیم؟» با نگاهی کاربردی ما را با دنیای جدیدی در حرفه کتابداری یعنی مرورنویسی آشنا می کند.

ادامه مطلب