نوشته‌ها

پارسال در همایشی با تدریس دکتر معظمی شرکت کرده بودم. ایشان می گفتند فرض کنید در محل کار نشستید و شخصی در حالی که معرفی نامه ای از رییس جمهور یا وزیر در دست دارد به شما مراجعه می کند. در چنین شرایطی بسیاری از ما سعی می کنیم با خوشرویی برخورد کرده و کار آن شخص را به بهترین نحو انجام دهیم.

ادامه مطلب