نوشته‌ها

فصل پنجم کتاب باز شروع شده و من هر شب زمان شام خوردنم را کمی جلوتر آوردم تا بتوانم از وقت بهتر استفاده کنم و همزمان با خوردن شام، کتاب باز را هم ببینم. امشب دکتر مجتبی شکوری میهمان کتاب باز بود و کل برنامه را پیرامون افسردگی صحبت کرد. اینکه افسردگی یک اتفاق رایج در زندگیست که همه آدم های معمولی ممکن است آن را چندین بار در زندگی تجربه کنند و نباید با آن مبارزه کرد. باید آن را بپذیریم و با راهکار هایی سعی کنیم خودمان را ترمیم کنیم. راهکار های تجربی دکتر شکوری مطالعه نجوم، تاریخ، ادبیات، انس بیشتر با طبیعت بود. یک پیشنهاد دیگر هم داشت و آن این بود که سعی کنید شب ها حداقل 10 دقیقه هم که شده پیاده روی کنید. بعد هم کتاب هزار خورشید تابان را معرفی کرد و گفت کتابیست که خواندنش خوب شدن حال آدم کمک می کند.

ادامه مطلب