نوشته‌ها

در این چند سالی که در سازمان‌های مختلف فعالیت کرده‌ام، چیزی که بیش از همه توجهم را به خودش جلب می‌کند، اهتمام زیاد مدیران سازمان‌های دولتی به جزیره‌ای کار کردن و تلف کردن نیرو و هزینه است.

ادامه مطلب

یکی از مهم ترین عوامل آلودگی و تخریب محیط زیست، عدم آگاهی جامعه نسبت به مسائل زیست محیطی است. اهمیت آموزش محیط زیست سبب شده است تا در بسیاری از کنفرانس های ملی و بین المللی برگزار شده در سال های اخیر، مانند کنفرانس استوکهلم، بلگراد، تفلیس و ریو به آن پرداخته شود۱.

ادامه مطلب