نوشته‌ها

دکتر احسان رضایی، نویسنده و خبرنگار کتاب در آخرین اثرش « آداب کتابخواری» که سی یادداشت در باب کتاب و کتابخوانی است، تجربیات خود را از خواندن و پیرامون خواندن به رشته تحریر درآورده است. در صفحه 81 این کتاب، مطلبی با عنوان «دردسرهای روانشناس نبودن: صفحات کتاب و ادبیات رسانه ها چقدر کمک می کنند؟» آورده شده است که نویسنده در آن به ذکر چند نکته مهم در باب مرور نویسی کتاب می پردازد.

ادامه مطلب