نوشته‌ها

در تقویم محیط‌زیست مناسبت‌های ملی و جهانی مختلفی جای گرفته‌اند اما روز ملی کودک و محیط‌زیست را می‌توان به نوعی مناسبتی مهم و متفاوت در بین آنها دانست. دلیل اهمیت این روز اهمیت محیط‌زیست برای کودکان است. درواقع  دلیل همه هشدارهای زیست‌محیطی مانند مصرف آب و انرژی که این روزها زیاد می‌بینیم و می‌شنویم،  کودکان هستند؛ چراکه درست مصرف نکردن امروز ما ممکن است گریبان ما را نگیرد اما گریبان کودکان ما و نسل‌های بعد از ما را خواهد گرفت. رد پای کودکان همچنین در تعریف توسعه پایدار یعنی «تأمین نیازهای زمان حال، بدون به خطر انداختن نسل‌های آینده» نیز به‌وضوح دیده می‌شود (2).

ادامه مطلب