نوشته‌ها

برنامه کتاب باز با حضور خانم مصطفی زاده اخیرا چند برنامه ای درباره انتخاب کتاب برای کودکان صحبت کرده اند که نکات بسیار کاربردی برای کتابداران دارد. بخش دوم این مباحث در مورد شخصیت داستان های کودکان بود که برای من بسیار جدید و کاربردی بود.

ادامه مطلب