نوشته‌ها

بحران‌های محیط‌زیست که امروزه به یکی از مشکلات جهانی عصر ما تبدیل‌شده‌اند را می‌توان دخالت بهره‌وری‌های بی‌حساب‌وکتاب انسان‌ها از طبیعت پیرامون خود دانست. از سال ۱۹۸۰ به این‌سو و با مطرح‌شدن توسعه پایدار، بشر درراه کاهش این بحران‌ها قدم برداشته است. دراین‌بین، آموزش یکی از مهم‌ترین راهکارهای کارشناسان برای کاهش بحران‌های زیست‌محیطی است. آموزش محیط زیست از سنین کودکی و تا آموزش عالی اهمیت پیدا می کند.

ادامه مطلب