علاوه بر ایمیل و شبکه های اجتماعی، می توانید از طریق فرم زیر پیام های خود اعم از انتقاد، پیشنهاد را برای من ارسال نمایید، حداکثر طی ۴۸ ساعت پاسخ خواهم داد.